koochAdmin 1401/07/26 0 نظر

اقتصاد افلاین

فاجعه اقتصاد افلاین

فعالان اقتصادی و کارشناسان بخش های مختلف اقتصاد ایران تعبیری که از وضعیت زندگی بدون اینترنت برای کسب وکارها دارند «باخت بزرگ تولید به فيلترينگ»است.
دنیای اقتصادی با دو هدف شناسایی همه ابعاد خسارت زلزله فيلترينگ بر اقتصادی و همچنین اعلام آنها به سياستگذار برای برون رفت از فاجعه اقتصادی، اوضاع بازارهای مختلف و شرایط این روزهای سرمایه گذاری تولید و فروش را بررسی کرده است.

نتایج این بررسی از شرکت های بزرگ تا استارت آپ ها و در نهایت کسب وکارهای خرد نشان می دهد ادامه حیات در اقتصاد منهای اینترنت(اقتصاد افلاین)، برای فعالان اقتصادی غیرممکن است و تداوم محدودیت و اختلال در شبکه های مجازی نه تنها اعتبار صنعتگران و تجار در بازارهای جهانی را تحت تاثير قرار می دهد ،که این تهديد اينترنت خود باعث تهديد رشد اقتصادی خواهد شد.

قطع اینترنت، تولید در نیمی از بخش های اقتصاد ایران را محدود می کند؛ به طوری که نرخ رشد اقتصادی به طور چشمگیری کاهش می یابد.
در این باره ۴۰ فعال اقتصادی در نظرسنجی دنیای آسیب های به وجود آمده در بخش تولید طی هفته های اخير را تشریح کردند.

در بازار مسكن نيز فيلترينگ باعث تشديد ابر رکود شده است و بازار سرمایه هم در اقتصاد آنلاين در کوتاه مدت از سمت تقاضا، آسيب خواهد دید.

گروه بزرگ کوچ

پیام بگذارید