koochAdmin 1401/07/18 0 نظر

تصویر فیک در فایل‌‌های بازار مسکن

در هفته‌های اخیر تعداد آپارتمان‌‌هایی که با تصویر غیرواقعی در موتورهای جست‌وجوی آگهی ملکی فایل شده‌‌، افزایش محسوسی پیدا کرده که عمدتا با دو هدف صورت می‌گیرد.

به گزارش زنهار؛ بررسی فایل‌‌های عرضه شده در بازارهای نیازمندی‌‌های ملکی آنلاین طی چند هفته اخیر نشان می‌دهد تعداد زیادی از آپارتمان‌‌های فروشی با تصویر غیرواقعی و به اصطلاح «فیک» عرضه شده است. به‌طور معمول آگهی‌‌دهندگان این فایل‌‌ها از جنس مالک نیستند و نمی‌توان به آنها «فایل شخصی» اطلاق کرد. واسطه‌هایی که فایل‌‌های فروش بازار مسکن را با عکس فیک عرضه می‌کنند، بعضا علت را «عدم تمایل مالک به انتشار عکس‌های واقعی ملک» یا «محدودیت موتورهای جست‌وجو برای فایل تکراری» عنوان می‌کنند. از آنجا که بعضا چند واسطه ملکی برای فروش یک واحد اقدام می‌کنند و ممکن است هر یک به تنهایی فایلی را در بستر بازارهای نیازمندی آنلاین منتشر کنند، برای متمایز جلوه دادن این فایل‌‌ها برخی واسطه‌ها از عکس فیک استفاده می‌کنند.

اما تا چندی پیش معمول بود که فقط یک عکس غیرواقعی برای این قبیل فایل‌‌ها بارگذاری می‌شد؛ در حالی که اکنون تصاویر متعددی از همه نقاط یک واحد دیگر روی آگهی فروش ملک دیگری قرار می‌گیرد. متقاضیان خرید باید پیش از بازدید حضوری از این قبیل املاک تامل بیشتری داشته باشند، چراکه ممکن است شرایط ملک به لحاظ نیاز به بازسازی به حدی نامطلوب باشد که به همین خاطر واسطه یا مالک از انتشار تصاویر آن پرهیز می‌کنند. البته با توجه به گسترش امکانات بررسی غیرحضوری فایل‌‌های ملکی، این روزها کمتر خریداری حاضر به بازدید حضوری از آپارتمانی است که از کلیات موقعیت، نقشه، نور و نیاز واحد به تعمیرات مطلع نیست؛ با این حال علت انتشار تصاویر فیک روی فایل‌‌های ملکی باید پیش از بازدید حضوری بررسی شود.

گروه بزرگ کوچ

پیام بگذارید