koochAdmin 1401/06/16 0 نظر

در خرید ملک، گواهی عدم حضور را جدی بگیرید!

زمانیکه طرفین معامله ، قراردادی رو تنظیم و امضا می کنند ، تاریخی به عنوان انتقال سند رسمی مشخص می کنند . اگه در تاریخ مشخص شده هر یک از طرفین به دفترخانه مراجعه نکند، طرف دیگر میتواند درخواست کتبی، مبنی بر عدم حضور و انجام نشدن معامله به دفتر اسناد رسمی اعلام کند.

اگر هر کدام از طرفین معامله چه خریدار و یا فروشنده در تاریخ مشخص شده در دفترخانه حضور داشته باشند اما مدارک لازم مثل : سند یا بنچاق و هر اسنادی برای انتقال سند نیاز اس را به همراه نداشته باشند، باز هم امکان صدور گواهی عدم حضور برای شخص مقابل وجود دارد.

گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی به دو دلیل صادر می‌گردد:
1. اگر خریدار، با باقی ثمن معامله در روز انتقال سند در دفترخانه مزبور حاضر نشود و فروشنده با مدارک لازم در دفترخانه حضور داشته باشد.
2. اگر فروشنده، با مدارک لازم جهت انتقال سند در دفترخانه حضور نیابد و خریدار با باقی ثمن در همان روز در دفترخانه حاضر شود.

اگر طرف مقابل حضور نداشته باشد میتوانید با دریافت گواهی عدم حضور، خسارت دریافت کنید و برای او اظهارنامه ی رسمی بفرستید. اگر شخص مقابل توجه نکرد طرح دعوی الزام به سند میکنید و مبلغ لازم برای سند زدن رو به حساب دادگاه واریز میکنید و دادگاه زمانی رو برای سند زدن تعیین میکند، اگر طرف قرارداد باز هم توجه نکرد دادگاه سند برای شما صادر میکند.

داخل قراردادتون حتما تاریخ دقیق سند زدن رو مشخص کنید و برایش ضمانت اجرا تعریف کنید که به ازای هر روز دیرکرد مبلغ … تومان توسط طرف مقابل بعنوان ضرر و زیان باید پرداخت شود یا معامله فسخ میشود ، و بنویسید که در صورت عدم حضور یکی از طرفین یا آماده نبودن ثمن معامله سردفتر
گواهی عدم حضور صادر کند.

گروه بزرگ کوچ

پیام بگذارید