مراسم گردهمایی سالیانه دپارتمان املاک کوچ با حضور هیئت مدیره محترم و پرسنل شعب چهارگانه در محل باغ شاندیز شهران برگزار شد.در طول این مراسم پس از سخنرانی مدیرعامل محترم از نفرات برتر در زمینه های مشاوره و فروش تقدیر و تشکر به عمل آمد و لوح سپاسی به ایشان اعطا گردید. میلاد الیاسی